Nikon Imaging | Vietnam | Asia Pacific

Warranty Policy

Thông tin bảo hành sản phẩm Nikon

Thiết bị Nikon của bạn được sản xuất đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của Nikon Corporation. Bạn cần chăm sóc tốt thiết bị của mình và luôn tuân thủ các hướng dẫn sử dụng và bảo trì trong sách hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận. Nếu làm như vậy, thiết bị sẽ bền hơn và hoạt động tốt hơn. Trong thời gian bảo hành, việc sửa chữa hoặc điều chỉnh sẽ được thực hiện miễn phí chỉ khi bạn xuất trình Thẻ bảo hành Nikon cùng hóa đơn bán hàng hoặc bằng chứng mua hàng khác cho cơ sở dịch vụ của Nikon. Nếu không thể xuất trình các tài liệu hoặc nếu thông tin trong đó không đầy đủ hoặc không đọc được, Nikon có quyền từ chối cung cấp dịch vụ bảo hành miễn phí.

 

Gia hạn "bảo hành" (Bảo hành hợp pháp hoặc Bảo hành đại lý)

Một số nhà bán lẻ của Nikon có thể gia hạn bảo hành thương mại hoặc hợp pháp, tức mở rộng dịch vụ so với Bảo hành của Nikon. Mọi khiếu nại về dịch vụ bảo hành theo hình thức bảo hành gia hạn này đều phải được xử lý giữa NGƯỜI TIÊU DÙNG và NHÀ BÁN LẺ. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ tại địa phương. Cơ sở dịch vụ của Nikon có thể không hỗ trợ hình thức thỏa thuận thương mại này giữa NHÀ BÁN LẺ và NGƯỜI TIÊU DÙNG. Đặc biệt là trong trường hợp nhà bán lẻ mua một sản phẩm của Nikon thông qua một kênh phân phối không chính thức, thì đó được coi là một sản phẩm của Thị trường xám (hay Thị trường phi chính thức). Nếu sản phẩm được xem là sản phẩm của Thị trường xám, Nikon có quyền từ chối cung cấp dịch vụ hoặc sửa chữa.

 

Dịch vụ bảo hành quốc tế đối với ống kính có thể hoán đổi và phụ kiện NIKKOR

Từ tháng 1 năm 2021, Nikon sẽ bắt đầu chuyển các sản phẩm có bảo hành quốc tế sang bảo hành địa phương tương ứng với quốc gia bán. Để biết thêm thông tin [Nhấp vào đây].

 

Bảo hành cho ống nhòm, thấu kính fieldscope và máy đo khoảng cách laser

Vui lòng tham khảo tờ rơi về “Cách sử dụng Thẻ bảo hành dịch vụ Nikon” đi kèm với sản phẩm để biết thêm về hướng dẫn dịch vụ.

  • Điều khoản bảo hành dịch vụ của Nikon