Nikon Imaging | Vietnam | Asia Pacific

Nikon Service Advisory

Vị trí lấy nét thay đổi khi đang ghi hình cho phim tua nhanh thời gian bằng máy COOLPIX W300/W300s (Tin cập nhật)

Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm của Nikon cho nhu cầu nhiếp ảnh của mình.

Phiên bản firmware 1.3 dành cho máy ảnh Coolpix W300/W300s khắc phục vấn đề đã được công bố vào ngày 6/9/2018 (vui lòng xem bên dưới), sẽ được phát hành tại trung tâm tải về vào ngày 20/9/2018.
Để biết thêm thông tin về phiên bản firmware mới nhất, vui lòng truy cập: tại đây.

Một vài người dùng máy ảnh kỹ thuật số COOLPIX W300 và COOLPIX W300s đã chỉ ra rằng trong khi chụp loạt ảnh bằng máy ảnh COOLPIX W300 hoặc W300s để tạo các đoạn phim tua nhanh thời gian, vị trí lấy nét - lẽ ra cần phải khóa lại khi chụp hình đầu tiên - lại có thể bị dịch chuyển. Sau khi đánh giá về vấn đề này, Nikon đã xác nhận rằng vấn đề này có thể xảy ra với một số đối tượng trong một số điều kiện ánh sáng.

Nhằm xử lý tình hình, Nikon hiện đã phát triển bản cập nhật vi chương trình giúp giải quyết vấn đề này.  

Vui lòng tiếp tục kiểm tra trang web này để biết các tin tức cập nhật khác về sự cố này.

Một lần nữa, cảm ơn bạn đã lựa chọn Nikon cho nhu cầu chụp ảnh của mình.