Nikon Imaging | Vietnam | Asia Pacific

Nikon Service Advisory

14-07-2016

Tư vấn Dịch vụ cho Máy ảnh Số COOLPIX S33

Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm của Nikon cho nhu cầu nhiếp ảnh của mình.

Chúng tôi xin xác nhận rằng khi bộ sạc điện AC EH-73P/EH-73PCH được kết nối với COOLPIX S33 (đã lắp pin sạc) qua cáp USB đi kèm với máy ảnh, các thiết bị ở gần, như radio, có thể bị ảnh hưởng, có thể dẫn đến nhiễu. Vấn đề này không xảy ra khi bộ sạc điện AC EH-71P/EH-71PCH được sử dụng.

Chúng tôi chân thành xin lỗi về mọi sự bất tiện mà vấn đề này có thể gây ra.

Xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng

Vấn đề này xảy ra với các máy ảnh COOLPIX S33 sử dụng vi chương trình phiên bản 1.0. Vấn đề này đã được giải quyết và không xảy ra với vi chương trình phiên bản 1.1.

Bạn có thể xác định phiên bản vi chương trình của máy ảnh hiện tại trong màn hình máy ảnh như trên hình minh họa. Nếu máy ảnh của bạn không nằm trong số những thiết bị gặp vấn đề này (sử dụng vi chương trình phiên bản 1.1 trở lên), chúng tôi xin bảo đảm rằng bạn có thể tiếp tục dùng máy ảnh mà không cần lo ngại gì về vấn đề này.

Chọn Phiên bản vi chương trình từ menu thiết lập > Cài đặt máy ảnh để kiểm tra phiên bản vi chương trình máy ảnh của bạn. Hãy xem Tài liệu tham khảo của máy ảnh để biết thêm chi tiết.

Giải pháp

Nếu bạn sở hữu máy ảnh COOLPIX S33 gặp vấn đề này (sản phẩm S33 sử dụng vi chương trình phiên bản 1.0), thì bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách tải về vi chương trình máy ảnh mới nhất từ trung tâm tải về của chúng tôi và cập nhật vi chương trình của máy ảnh.

http://downloadcenter.nikonimglib.com/vi/products/208/COOLPIX_S33.html

Nếu bạn không thể tải về vi chương trình và tự cập nhật vi chương trình của máy ảnh vì bất kỳ lý do gì, vui lòng hỏi ý kiến Trung tâm dịch vụ Nikon gần nhất. Họ sẽ cập nhật vi chương trình để giải quyết vấn đề này cho bạn miễn phí, bất kể trạng thái bảo hành của máy ảnh.

Một lần nữa, chúng tôi chân thành xin lỗi về mọi bất tiện mà vấn đề này có thể gây ra cho bạn.

Nikon sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp có thể để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm. Do đó, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục lựa chọn sản phẩm của Nikon cho nhu cầu nhiếp ảnh của mình.