Nikon Imaging | Vietnam | Asia Pacific

Nikon Service Advisory

15-07-2020

Tư vấn dịch vụ cho chủ sở hữu máy ảnh SLR Nikon F6

Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm của Nikon cho nhu cầu nhiếp ảnh của mình.

Trong quá trình kiểm toán dựa trên những tiêu chuẩn về môi trường dành cho sản phẩm của Nikon, chúng tôi nhận thấy rằng các linh kiện có mức độ dibutyl phthalate (DBP) vượt quá giá trị tiêu chuẩn được quy định trong Chỉ thị RoHS * đã được sử dụng trong một số máy ảnh SLR lắp phim F6.

* Chỉ thị RoHS (2011/65/EU và 2015/863/EU) có nguồn gốc từ Liên minh châu Âu nhằm hạn chế việc sử dụng một số vật liệu nguy hiểm có trong các sản phẩm điện và điện tử.

Nếu cần, Nikon sẽ thay thế các linh kiện trong các sản phẩm bị ảnh hưởng miễn phí cho khách hàng, ngay cả khi hết hạn bảo hành.

Tóm tắt vấn đề

Nikon kiểm soát việc sử dụng một số loại vật liệu gây hại trong sản phẩm của mình theo Chỉ thị RoHS của Liên minh châu Âu. Các nhà cung cấp của chúng tôi đưa ra thông tin chi tiết về các chất hóa học được sử dụng trong các linh kiện mà họ cung cấp. Thông tin liên quan đến các linh kiện nêu trong Tư vấn dịch vụ này đã được chứng minh là tuân thủ Chỉ thị RoHS. Tuy nhiên, cuộc kiểm toán nội bộ gần đây cho thấy mức độ dibutyl phthalate (DBP), theo quy định ở Chỉ thị RoHS kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2019, được sử dụng trong một số linh kiện đã vượt quá giá trị tiêu chuẩn.

Hồi đáp

Các lô hàng có sản phẩm chịu ảnh hưởng đã bị đình chỉ ngay khi kiểm toán nội bộ xác định rằng Chỉ thị RoHS chưa được tuân thủ. Những máy ảnh này chưa gặp vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, chức năng hoặc hiệu suất. Hơn nữa, việc sử dụng máy ảnh thường xuyên không ảnh hưởng đến sức khỏe hay trạng thái tinh thần của người dùng, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng máy ảnh của họ mà không cần lo lắng. Tuy nhiên, Nikon sẽ thay thế các linh kiện bị ảnh hưởng theo yêu cầu.

Các biện pháp ngăn ngừa tình huống tương tự xảy ra

Sau khi phát hiện vấn đề, nhân viên của tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Nikon sẽ được đào tạo lại về Chỉ thị RoHS của Liên minh châu Âu. Chúng tôi cũng sẽ củng cố quy trình kiểm tra, đồng thời hướng dẫn và quản lý tốt hơn các nhà cung cấp theo Chỉ thị RoHS trong nỗ lực ngăn chặn các vấn đề tương tự tái diễn trong tương lai.

Xác định các sản phẩm chịu ảnh hưởng

Vấn đề này xảy ra trên toàn bộ 152 máy ảnh SLR lắp phim F6 với số sê-ri gồm 7 chữ số sau đây.

0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138, 0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191

Nếu máy ảnh của bạn không thuộc nhóm được xác định ở trên, bạn có thể yên tâm tiếp tục sử dụng mà không cần phải lo lắng về vấn đề này.

Nikon F6 SLR Camera

Số sê-ri của máy ảnh gồm 7 chữ số được biểu thị trong khung màu đỏ ở hình ảnh trên.

Cách giải quyết

Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ Nikon gần nhất nếu bạn sở hữu máy ảnh SLR lắp phim Nikon F6 với số sê-ri được nêu trong danh sách trên. Chúng tôi sẽ thay thế miễn phí các linh kiện bị ảnh hưởng ngay cả khi máy ảnh đã hết hạn bảo hành.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà vấn đề này có thể gây ra cho bạn.

Nikon sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp có thể để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm. Do đó, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục lựa chọn sản phẩm của Nikon cho nhu cầu nhiếp ảnh của mình.