Nikon Imaging | Vietnam | Asia Pacific

Nikon Service Advisory

Tư vấn dịch vụ cho chủ sở hữu máy ảnh SLR Nikon F6

15-07-2020

Tư vấn dịch vụ cho chủ sở hữu máy ảnh SLR Nikon F6

Đối với người dùng Máy ảnh SLR Nikon F6

Thân gửi người dùng Ống Kính 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6

15-07-2020

Thân gửi người dùng Ống Kính 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6

Thân gửi người dùng Ống Kính 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6

Tư vấn dịch vụ đối với Máy ảnh số SLR Nikon D600

10-07-2019

Tư vấn dịch vụ đối với Máy ảnh số SLR Nikon D600

Kính gửi người dùng máy ảnh số Nikon D600

Tư vấn dịch vụ cho Máy ảnh không gương lật Nikon Z 7 và Z 6

16-05-2019

Tư vấn dịch vụ cho Máy ảnh không gương lật Nikon Z 7 và Z 6

Kính gửi những khách hàng sử dụng Máy ảnh không gương lật Nikon Z 7 và Z 6

Vị trí lấy nét thay đổi khi đang ghi hình cho phim tua nhanh thời gian bằng máy COOLPIX W300/W300s (Tin cập nhật)

20-09-2018

Vị trí lấy nét thay đổi khi đang ghi hình cho phim tua nhanh thời gian bằng máy COOLPIX W300/W300s (Tin cập nhật)

Gửi tới người dùng máy ảnh số COOLPIX W300 và COOLPIX W300s của Nikon

Thông báo gửi người dùng máy ảnh số SLR Nikon D5000 về việc hết hạn sử dụng dịch vụ sửa chữa hiện hành (Tin cập nhật)

02-04-2018

Thông báo gửi người dùng máy ảnh số SLR Nikon D5000 về việc hết hạn sử dụng dịch vụ sửa chữa hiện hành (Tin cập nhật)

Tư vấn dịch vụ cho người dùng máy ảnh số SLR Nikon D5000

Thông báo gửi người dùng máy ảnh số SLR Nikon D750 về việc bổ sung thêm các số sê-ri sản phẩm bị ảnh hưởng

12-07-2017

Thông báo gửi người dùng máy ảnh số SLR Nikon D750 về việc bổ sung thêm các số sê-ri sản phẩm bị ảnh hưởng

Cho người dùng Máy ảnh Số SLR D750

Tư vấn Dịch vụ cho Máy ảnh Số COOLPIX S33

14-07-2016

Tư vấn Dịch vụ cho Máy ảnh Số COOLPIX S33

Dành cho người dùng Máy ảnh Số COOLPIX S33 của Nikon

Thân gửi người dùng máy ảnh SLR kỹ thuật số Nikon D750

20-01-2015

Thân gửi người dùng máy ảnh SLR kỹ thuật số Nikon D750

Thân gửi người dùng máy ảnh SLR kỹ thuật số Nikon D750

Tư Vấn Dịch Vụ cho Máy Ảnh Số Ống Kính Rời Nikon D810

19-08-2014

Tư Vấn Dịch Vụ cho Máy Ảnh Số Ống Kính Rời Nikon D810

Gửi người dùng máy ảnh SLR kỹ thuật số Nikon D810