Nikon Imaging | Vietnam | Asia Pacific

Nikon Service Advisory

Vị trí lấy nét thay đổi khi đang ghi hình cho phim tua nhanh thời gian bằng máy COOLPIX W300/W300s (Tin cập nhật)

20-09-2018

Vị trí lấy nét thay đổi khi đang ghi hình cho phim tua nhanh thời gian bằng máy COOLPIX W300/W300s (Tin cập nhật)

Gửi tới người dùng máy ảnh số COOLPIX W300 và COOLPIX W300s của Nikon

Thông báo gửi người dùng máy ảnh số SLR Nikon D5000 về việc hết hạn sử dụng dịch vụ sửa chữa hiện hành (Tin cập nhật)

02-04-2018

Thông báo gửi người dùng máy ảnh số SLR Nikon D5000 về việc hết hạn sử dụng dịch vụ sửa chữa hiện hành (Tin cập nhật)

Tư vấn dịch vụ cho người dùng máy ảnh số SLR Nikon D5000

Thông báo gửi người dùng máy ảnh số SLR Nikon D750 về việc bổ sung thêm các số sê-ri sản phẩm bị ảnh hưởng

12-07-2017

Thông báo gửi người dùng máy ảnh số SLR Nikon D750 về việc bổ sung thêm các số sê-ri sản phẩm bị ảnh hưởng

Cho người dùng Máy ảnh Số SLR D750

Tư vấn Dịch vụ cho Máy ảnh Số COOLPIX S33

14-07-2016

Tư vấn Dịch vụ cho Máy ảnh Số COOLPIX S33

Dành cho người dùng Máy ảnh Số COOLPIX S33 của Nikon

Service Advisory for 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 Lens

03-02-2015

Service Advisory for 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 Lens

To users of the 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 Lens

Service Advisory for Nikon D750 Digital SLR Camera

20-01-2015

Service Advisory for Nikon D750 Digital SLR Camera

To users of the Nikon D750 digital SLR camera

Service Advisory for Nikon D810 Digital SLR Camera

19-08-2014

Service Advisory for Nikon D810 Digital SLR Camera

To users of the Nikon D810 digital SLR camera

Service Advisory for Nikon EN-EL3 Li-on Batteries

03-06-2014

Service Advisory for Nikon EN-EL3 Li-on Batteries

Service Advisory for Nikon EN-EL3 Li-on Batteries

Service Advisory for Nikon D600 Digital SLR Camera

28-03-2014

Service Advisory for Nikon D600 Digital SLR Camera

To users of the Nikon D600 Digital SLR Camera Regarding Dust and/or Foreign Matter of the Low-pass Filter

Service Advisory for Nikon COOLPIX L25 Digital Camera

21-01-2014

Service Advisory for Nikon COOLPIX L25 Digital Camera

Service Advisory for Nikon COOLPIX L25 Digital Camera