Nikon Imaging | Vietnam | Asia Pacific

Hỗ trợ khách hàng

Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ khách hàng của Nikon

Tìm kiếm các bản cập nhật mới nhất trình điều khiển và phần mềm Nikon cho máy ảnh của bạn, hoặc tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu kiến thức những giải pháp cho các mối quan tâm về sản phẩm của bạn thông qua liên kết dưới đây. Nếu bạn muốn có một ai đó hướng dẫn bạn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua Email hoặc thông qua số điện thoại đường dây nóng Hỗ Trợ Khách Hàng. Chúng tôi luôn vui mừng được hỗ trợ quý vị.

  • Tải về Trình điều khiển, Phần mềm và Hướng dẫn sử dụng

  • Cơ sở dữ liệu kiến thức và các câu hỏi thường gặp

  • Liên lạc với chúng tôi qua email

  • Gọi số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khách hàng