Nikon Imaging | Vietnam | Asia Pacific

Tin sản phẩm

2016-06-24

Thông tin cập nhật về việc giới thiệu máy ảnh số du lịch COOLPIX A900 và B700 mới

TOKYO - Nikon Corporation đã thông báo hoãn giới thiệu máy ảnh số mới và các ảnh hưởng của động đất Kumamoto 2016 trong buổi họp báo vào ngày 20 tháng 4 năm 2016. Sau đây là thông tin cập nhật về việc giới thiệu máy ảnh số du lịch COOLPIX A900 và B700 mới (được thông báo vào ngày 23 tháng 2 năm 2016).

Vào ngày 20 tháng 4, chúng tôi đã thông báo sẽ hoãn giới thiệu COOLPIX A900 và B700 đến tận tháng 7 vì cần có thêm thời gian để điều chỉnh phần mềm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của động đất Kumamoto 2016, hiện tại, chúng tôi lên kế hoạch sẽ giới thiệu những chiếc máy ảnh này vào tháng 10 năm 2016.

Về vấn đề trì hoãn này, chúng tôi thành thật xin lỗi khách hàng, đối tác kinh doanh và tất cả những người đã thể hiện sự quan tâm đến những kiểu máy này.