Nikon Imaging | Vietnam | Asia Pacific

History & Profile

NIKON IMAGING

Nikon luôn phấn đấu với cam kết kiên định và lâu dài trong nghiên cứu ánh sáng thông qua triết lý “Tin cậy và Sáng tạo ”của công ty, những nguyên tắc mà chúng tôi sẽ luôn tận lực thực hiện. Tìm hiểu thêm về Triết lý, Mong ước và Cam kết của Nikon.

Tuyên bố thương hiệu của Công ty Nikon Imaging nhằm mục đích tạo ra một mối quan hệ đặc biệt giữa công ty và khách hàng của mình, một mối quan hệ đặc sắc triết lý của công ty là “Tin cậy và Sáng tạo”.

Công ty Imaging thể hiện thế giới trong một ánh sáng hoàn toàn mới, vì nó cho phép chúng ta nắm bắt được những sắc thái của tâm hồn ở hình thức mà những người khác có thể nhận thức được. Tinh thần con người của chúng ta liên tục được truyền cảm hứng từ môi trường và mỗi cá nhân có một cảm nhận độc đáo riêng về thế giới. Mỗi chúng ta trải nghiệm những cảm xúc khác nhau rõ rệt và hy vọng nắm bắt được những cảm xúc đó ở hình dạng chính xác của chúng.

Những trải nghiệm độc đáo của chúng ta có thể được thể hiện sinh động ở thế giới vật chất thông qua những hình ảnh. Việc cho phép mọi người đưa những trải nghiệm và cảm xúc của mình vào hình ảnh làm thay đổi sâu sắc trải nghiệm về cuộc sống của mình sẽ cho phép chúng ta làm được nhiều thứ.

Tại Nikon, không có gì hấp dẫn hơn tiềm năng của hình ảnh để làm phong phú thêm trải nghiệm của con người. Mong muốn chân thành của chúng tôi là tiếp tục khám phá thêm nhiều khả năng để khai thác tiềm năng đó nhiều hơn nữa. Chúng tôi chủ động cố gắng tinh chỉnh cảm giác của con người thông qua nhiếp ảnh, vì điều này tạo ra giá trị mới cho hình ảnh, mở ra bí mật để truyền cảm hứng cho mọi người thể hiện được ý nguyện của tâm hồn


CAPTURE TOMORROW