Nikon Imaging | Vietnam | Asia Pacific

Chính sách Mua hàng Xanh của

Để góp phần thực hiện cam kết cải thiện môi trường hiện đang được triển khai, Nikon chỉ mua các linh kiện và vật liệu để chế tạo các sản phẩm của mình từ những nhà cung cấp tuân thủ Chính sách Mua hàng Xanh Cơ bản của Nikon. Chính sách này cho phép chúng tôi liên tục cung cấp cho khách hàng của mình những sản phẩm đáp ứng kỳ vọng trong khi vẫn góp phần xây dựng một xã hội và môi trường toàn cầu đáng mong ước hơn. Mua hàng xanh, hay còn gọi là mua hàng ưu tiên vì môi trường (EPP), là việc mua hàng hóa và dịch vụ giúp thúc đẩy sự bền vững của môi trường.

 

Chúng tôi cam kết triển khai đa dạng hóa các chính sách tăng cường quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp đáp ứng tất cả các yêu cầu của Nikon về QCDE (Quality, Cost, Delivery and Environment - Chất lượng, Giá thành, Giao hàng và Môi trường), quy định về các lĩnh vực như chia sẻ thông tin cũng như hỗ trợ để nâng cao công nghệ và môi trường.

 

Ngoài ra, sản phẩm hình ảnh của Nikon cũng thực hiện theo Thông tư số 30/2011 / TT-BTC và Nghị định số 4693 / QĐ-BCT của Việt Nam. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấn vào đây.