Nikon Imaging | Vietnam | Asia Pacific

Careers

Careers

Chúng tôi đang tìm kiếm các chuyên gia nhiệt tình yêu thích nhiếp ảnh tham gia vào đội ngũ của chúng tôi.

  • Promoter (Part-time)

  • Service Engineer (Camera)

  • 2nd Line Product Specialist / Service Engineer

  • Sales Account Manager Germany & CEE